Rehberlik

REHBERLİK

Maltepe Sınav Koleji’nde Rehberlik, eğitimin kalbinde yer alır. Tüm diğer öğretmenlerimiz gibi rehberlik servisi de öğrencilerimizin kendilerini tanımaları için, güçlü yönlerini, geliştirmeleri gereken yönlerini fark etmeleri için çalışır. Farklılıklara saygı duyulur. İster ders çalışma yöntemleriyle ilgili takıldığı bir nokta olsun, ister hayatında giden olumsuz bir durum, ister başarısızlık yaşasın, ister kararsız kalsın, ister aradığı mesleği bulamasın… Bizim öğrencilerimiz her durumda başvurabilecekleri birileri olduğunu bilirler. Hatta bize uğramaları için illa bir sorun olması gerekmediğini de bilirler. Kapımızı öylesine çalıp girebilirler.

Velilerimiz de istediklerinde bize ulaşabilir. Ortak noktamız olan öğrencilerimizle ilgili fikir alış verişinde bulunuruz. Öğrencimizin evdeki hallerini bir de onlardan dinleriz; ders çalışıyor mu, evde her şey yolunda gidiyor mu?..

Rehberlik servisi, öğrenciler için olduğu kadar veliler için de ulaşılabilirdir; çünkü velilerimiz de bilir ki, veli ve okul birlikte çalışabilirse, öğrencilerimizin davranışlarını olumlu yönde değiştirmek için sağlam adımlar atabiliriz.

Koç öğretmenlerimiz rehberlik servisiyle koordineli çalışır. Veli ile düzenli olarak görüşen ve öğrenciyi sıkı takibe alan koç öğretmenlerimiz her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen rehberlik toplantılarında öğrenci değerlendirmesi yaparlar. Rehberlik Servisi’nin destek vereceği bir durum varsa biz devreye gireriz.

Tüm çalışmaların özveriyle yürütüldüğü rehberlik birimimize sizleri de bekleriz.

EĞİTİM KOÇLUĞU

Okulumuzda Eğitim Koçluğu, öğrencinin başarı ve motivasyonunu arttırmak için uygulanan bir sistemdir.

Öğrencilerimiz, kendi tercih ettikleri öğretmeni Eğitim Koçu olarak belirler.

Koç Öğretmenlerimiz;

 • Öğrencilerimizin ders başarı durumlarını, ödevlerini ve devamsızlık durumlarını takip eder,
 • Öğrencilerimizle düzenli olarak bireysel görüşme yapar,
 • Öğrencimizin ailesi ve okul rehberlik servisimizle düzenli olarak görüşme yaparak öğrencinin durumu hakkında bilgi verir,
 • Öğrencinin hedef belirlemesi ve hedefine ulaşması için gereken konular hakkında yol gösterici olur.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Sunumlar, Seminerler

Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler düzenliyoruz.

 • Motivasyon ve Başarı
 • Verimli Ders Çalışma
 • Test Çözme Teknikleri
 • Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma
Envanterler

Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal sürecini destekleyici ve tanılayıcı testler uygulanarak velilerle sonuçları paylaşıyoruz ve gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıyoruz.

 • Benego Kişilik Envanteri
 • Öğrenme Stilleri
 • Problem Tarama
 • Başarısızlık Nedenleri
 • Çalışma Davranışlarını Değerlendirme
 • Sınav Kaygısı
 • Mesleki Eğilim Belirleme

VELİLERE YÖNELİK REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Bireysel Görüşmeler

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için veli iş birliğini önemsiyoruz. Öğrencilerin gelişimsel süreçlerini, sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik performanslarını etkileyebilecek durumları veli-rehber öğretmen-koç öğretmeni toplantılarında görüşüyor ve gerekli bilgileri paylaşıyoruz. Velilerin rehber öğretmen ile iş birliği içerisinde olarak öğrenci hakkında bilgiler vermesi, rehber öğretmenlerin öğrencilerine en uygun desteği verebilmesi açısından ayrıca önem taşımaktadır.

Sunumlar, Seminerler

Velilerimize öğrencilerin içinde bulundukları bu dönemi ve sınav sürecini daha yakından takip edebilmeleri, konu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için destekleyici çalışmalar yapıyoruz.

 • Sınav Sistemi İçerik Bilgilendirmesi
 • Ergen ile İletişim
 • Anne Baba Tutumları