Akademik Sistem

Sınav Kolejinde fiziki yapıdan öğretmen kadrosuna, okul donanımından, eğitim sistemine kadar her katman “Tam öğrenme” modeline göre yapılandırılır.Sınav Kolejinde, öğrenciler arasında ayrım yapılmadan kendilerine uygun öğrenme yöntemi ve imkânı sağlanırsa her öğrencinin başarılı olabileceğine inanılır.Özellikle Sınav Kolejinin müfredatı tam öğrenme modeline göre parçadan bütüne doğru gidilerek özgün bir şekilde hazırlanır. Okula ilk başladığında öğrencinin bilişsel ve duyuşsal düzeyi önemli olmakla birlikte her öğrencinin bireysel başarısının artması için ayrı bir çaba gösterilir. Sınav Kolejinde “Öğrenmeyen öğrenci yoktur, öğretilemeyen öğrencivardır” yaklaşımından hareket edilerek her öğrenci için “Tam öğrenme” hedeflenir.Sınav Kolejinde çağın gerektirdiği teknolojik yenilikler ders içeriklerinden, öğrenci takibine kadar eğitim süreçlerinin her safhasında kullanılır. Özellikle dersler akıllı tahta ve projeksiyon cihazlarında daha verimli bir şekilde işlenir.Sınav Kolejinde bu anlayışla kullanılan SINAVNET başta olmak üzere birçok teknolojik uygulama vardır.