Ölçme ve Değerlendirme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Okulumuzda uygulanmakta olan sınavlar, ders içi etkinlikler, performans ödevleri, sunumlar, projeler gibi ölçme araç ve tekniklerinin sonuçlarını saptamak, yorumlamak yoluyla yetkinliğin artırılması, ölçme ve değerlendirmenin ana konularındandır.

Dolayısıyla ölçme ve değerlendirmenin amaçları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

• Öğrenci başarısını gözlemlemek,

• Öğretmenin başarısını izlemek,

• Okulun başarısını gözlemlemek,

• Öğretim sürecinin verimliliğini artırmak,

• Ulusal ve uluslararası sınavlar karşısında öğrenci ve okul başarısını raporlaştırmak,

• Öğretmen, yönetici ve anne–babalara bilgi vermek.

Öğrencinin öğrenmesinin değerlendirilmesi, başarıyı ölçen bir veya birden fazla tekniğin kullanılmasını gerektirir. Fakat eğitimde değerlendirme, tek tek tekniklerin bir araya gelmesinden çok daha fazla bir anlam içerir. Verimli bir öğretim sisteminde oldukça kritik rol oynayan değerlendirme, öğrenme sürecinde hedef ve kazanımların belirlenmesi ile başlar ve belirlenen hedeflerin ne kadarına ulaşıldığının saptanmasıyla sürer. Bu veri ve bilgilerden yararlanılarak, eksik yanları giderici, güçlü yanları pekiştirici önlemleri uygulamakla son bulur.

ÖDEVDEN DAHA FAZLASI “TÖDEV”

Günlük, haftalık, dönemlik ödevlerin bir program dahilinde ve sistemli bir şekilde gerçekleştirildiği Sınav Kolejlerinde;

  • Yoğun programı yetiştirmek ve öğrencileri en iyi şekilde hazırlayabilmek için okuldaki ders ve etütlerin yanında yanında bireysel çalışmalara/ödevlere önem verilmektedir.
  • Öğrencinin bireysel çalışmalarını planlamak amacıyla, haftalık ders programlarından hareketle her dersin ödev günü ve miktarı “ödev çizelgesi”nde belirlenmektedir.
  • Haftalık ders programlarında ilgili dersin ilk saati mutlaka ödev kontrolü için ayrılmakta, ödevlerini yapmayan öğrencilerin ödevleri (miktarı arttırılarak) ek çalışma saatinde tamamlatılmaktadır.

Sınav Koleji’nde ödevler 3 kategoride planlanmıştır:

Günlük ödevler: Farklı kaynaklardan, “Soru Bankası Modülleri”nden günlük ödevler verilir. Ayrıca ders öğretmenleri tarafından ev çalışması şeklindeki başka etkinlikler de yaptırılır ve günlük ödevlerin tamamı hafta içi kontrol edilir.
Dönem ödevleri: Dönem konularını kapsayacak şekilde hazırlanan dönem sonu ödevleri verilir ve kontrolü yeni dönem başında yapılır.
Haftalık ödevler: “Haftalık Ödev Fasikülleri”nden (TÖDEV) her ders için cuma günleri verilir ve kontrolü ilgili ilk derste / ödev kontrol saatinde yapılır. Ödev değerlendirmeleri K12NET üzerinden veli ile paylaşılır.